O Nás Služby & Cenník Kontakt
0905 584 913
Služby

VEDENIE:

Jednoduchého účtovníctva

Podvojného účtovníctva

Miezd a personalnej agendy

Skladového hospodárstva
a knihy jázd

Vedenie miezd a personálnej agendy
Ako súčasť mzdovej a personálnej agendy zamestnancov na trvalý pracovný pomer Vám vypracujeme:

 • 1. samotný výpočet mzdy
 • 2. vypracovanie a zasielanie mesačných výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • 3. vypracovanie a zaslanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
 • 4. tvorba a výpočet sociálneho fondu (príspevky na stravné lístky)
 • 5. vypracovanie výkazov do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne
 • 6. všetky požadované štatistické výkazy a hlásenia
 • 7. prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 • 8. všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru (prihláška zamestnanca do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, potvrdenie o zúčtovaných a odnedených preddavkoch na daň z príjmov zo závyslej činnosti, zápočet rokov)
 • 9. vypracovanie ročného zúčtovania daňe z príjmov zo závyslej činnosti pre zamestnancov spoločnosti

Ako súčasť mzdovej a personálnej agendy zamestnancov na dohodu Vám vypracujeme:
 • 1. samotný výpočet mzdy
 • 2. vypracovanie a zasielanie mesačných výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • 3. vypracovanie a zaslanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
 • 4. tvorba a výpočet sociálneho fondu (príspevky na stravné lístky)
 • 5. vypracovanie výkazov do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne
 • 6. všetky požadované štatistické výkazy a hlásenia
 • 7. prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 • 8. všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru (prihláška zamestnanca do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, potvrdenie o zúčtovaných a odnedených preddavkoch na daň z príjmov zo závyslej činnosti, zápočet rokov)
 • 9. vypracovanie ročného zúčtovania daňe z príjmov zo závyslej činnosti pre zamestnancov spoločnosti


CENNÍK
 • ponúkame Vám kompletné vedenie mzdovej agendy za jedného zamestnanca na trvalý pracovný pomer a dohodu, cena je stanovená na 10,- EUR bez DPH / mesiac
 • vypracovanie daňového priznania typu A v prípade, ak zamestnanec nepožiada do určeného termínu zamestnávateľa o jeho vypracovanie, je cena stanovená na 15,- EUR bez DPH
Ste v časovej tiesni?
Nevadí! My sa o to postaráme.


Náš skúsený tím sa vie rýchlo orientovať vo vašej dokumentácii a promptne tak reagovať na požiadavky celej agendy a zabezpečiť tak plynulý chod Vašej firmy.
Máte Otázky a potrebujete odpovede? Napíšte Nám!

Napíšte Nám