O Nás Služby & Cenník Kontakt
0905 584 913
Služby

VEDENIE:

Jednoduchého účtovníctva

Podvojného účtovníctva

Miezd a personalnej agendy

Skladového hospodárstva
a knihy jázd

Vedenie podvojného účtovníctva
Čo je súčasťou vypracovania podvojného účtovníctva pri neplatcovi DPH?

 • 1. vedenie účtovného denníka a s tým súvisiace účtovné operácie
 • 2. vedenie hlavnej knihy
 • 4. vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
 • 5. vedenie bankovej knihy
 • 6. vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 • 7. vedenie pokladničnej knihy

Čo je súčasťou vypracovania podvojného účtovníctva pri platcovi DPH?
 • 1. vedenie účtovného denníka a s tým súvisiace účtovné operácie
 • 2. vedenie hlavnej knihy
 • 3. vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
 • 4. vedenie bankovej knihy
 • 5. vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 • 6. vedenie knihy daňových dokladov
 • 7. vypracovanie daňového priznanie k dani z pridanej hodnoty (mesačne alebo kvartálne)
 • 8. vypracovanie súhrnného výkazu DPH (mesačne alebo kvartálne)
 • 9. vedenie pokladničnej knihy
Samozrejme k obom patrí aj vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb spolu s vypracovaním príloh Výkazu ziskov a strát v skrátenom alebo plnom rozsahu, Súvahy v skrátenom alebo plnom rozsahu, prehľadu o peňažných tokoch, poznámok k účtovnej závierke a v neposlednom rade aj vypracovanie oznámenia o schválení účtovnej závierky a valného zhromazdenia spolu so zaslaním na finančnú správu.

CENNÍK PLATNÝ NA ROK 2019
 • v prípade záujmu o paušálnu spoluprácu je cena za vypracovanie podvojného účtovníctva od 30,- EUR bez DPH / mesiac
 • v prípade záujmu o oceňovanie podľa aktuálne zaúčtovaného počtu účtovných položiek je cena od 0,80 EUR bez DPH / účtovná položka neplatca DPH
 • v prípade záujmu o oceňovanie podľa aktuálne zaúčtovaného počtu účtovných položiek je cena od 1,00 EUR bez DPH / účtovná položka platca DPH
 • vypracovanie daňového priznania pre podvojné účtovníctvo a s ním súvisiace výkazy a poznámky je cena stanovená podľa účtovnej jednotky a to:
  pre mikro účtovnú jednotku v cene 60,- EUR bez DPH
  pre malú účtovnú jednotku v cene 180,- EUR bez DPH
  pre veľkú účtovnú jednotku je cena stanovená po dohode
Ste v časovej tiesni?
Nevadí! My sa o to postaráme.


Náš skúsený tím sa vie rýchlo orientovať vo vašej dokumentácii a promptne tak reagovať na požiadavky celej agendy a zabezpečiť tak plynulý chod Vašej firmy.
Máte Otázky a potrebujete odpovede? Napíšte Nám!

Napíšte Nám