O Nás Služby & Cenník Kontakt
0905 584 913
Služby

VEDENIE:

Jednoduchého účtovníctva

Podvojného účtovníctva

Miezd a personálnej agendy

Skladového hospodárstva
a knihy jázd

Vedenie jednoduchého účtovníctva
Čo je súčasťou vypracovania jednoduchého účtovníctva pri neplatcovi DPH?

 • 1. vedenie peňažného denníka
 • 2. vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • 3. vedenie bankovej knihy
 • 4. evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku
 • 5. vedenie pokladničnej knihy
 • 6. vedenie odpisových kariet

Čo je súčasťou vypracovania jednoduchého účtovníctva pri platcovi DPH?
 • 1. vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a kontrolného výkazu (mesačne alebo kvartálne)
 • 2. vedenie peňažného denníka
 • 3. evidencia daňových dokladov
 • 4. vedenie pokladničnej knih
 • 5. vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • 6. evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku
 • 7. vedenie odpisových kariet
 • 8. vedenie bankovej knihy
 • 9. vypracovanie súhrnného výkazu DPH pri zahraničnom obchode
Samozrejme k obom patrí aj vypracovanie Daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu B pre samostatne zárobkovo činné osoby spolu s vypracovaním príloh Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch.

CENNÍK
 • v prípade záujmu o paušálnu spoluprácu je cena za vypracovanie jednoduchého účtovníctva od 20,- EUR bez DPH / mesiac
 • v prípade záujmu o oceňovanie podľa aktuálne zaúčtovaného počtu účtovných položiek je cena od 0,20 EUR bez DPH / účtovná položka neplatca DPH
 • v prípade záujmu o oceňovanie podľa aktuálne zaúčtovaného počtu účtovných položiek je cena od 0,40 EUR bez DPH / účtovná položka platca DPH
 • vypracovanie daňového priznania typu B a s ním súviasiace výkazy je cena stanovená na 30,- EUR bez DPH
Ste v časovej tiesni?
Nevadí! My sa o to postaráme.


Náš skúsený tím sa vie rýchlo orientovať vo vašej dokumentácii a promptne tak reagovať na požiadavky celej agendy a zabezpečiť tak plynulý chod Vašej firmy.
Máte Otázky a potrebuje odpovede? Napíšte Nám!

Napíšte Nám