O Nás

Správne vedenie účtovníctva má pre podnikateľov stále väčší význam, preto hľadáme nové cesty a riešenia, ako byť čo najviac nápomocný pre našich klientov. S viac ako 21 rokov pôsobenia na trhu v oblasti účtovníctva, daňovej problematiky a s personálom vzdelaným v oblasti ekonómie a podnikania na vysokoškolskej úrovni, kompletného vedenia spoločností aj so skúsenosťami spolupráce so zahraničnými klientmi, ponúka odborné skúsenosti na tej najvyššej úrovni a je zárukou pri účtovaní dotácií a fondov. Analýzy a rozbory nadväzujúce na správne vedené účtovníctvo poskytujú prehľad pre stanovenie si cieľov a hospodárenia spoločnosti.

Naše portfólio

 • vedenie účtovníctva pre právnické a fyzické osoby
 • komplexné zastupovanie našich klientov pred daňovými úradmi a poisťovňami s cieľom maximálne odbremeniť klientov
 • daňové poradenstvo
 • právne služby a poradenstvo
 • účtovné poradenstvo
 • zakladanie nových firiem a zmeny údajov v obchodnom registri
 • vedenie účtovníctva v systémoch MRP – účtovníctvo a mzdy, OMEGA, OLYMP, POHODA, ALFA, takisto je možná dohoda spracovávania účtovníctva priamo v sídle klienta v jeho vlastnom systéme (SAP, HELIOS, DATALOCK…)
 • rekonštrukcie účtovníctva
 • vedenie miezd a vedenie personálnej agendy
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb
 • pri spracovávaní účtovníctva overujeme vstupné údaje aj z daňového hľadiska
 • výstupy z účtovníctva alebo zo spracovania miezd zabezpečíme v súlade s potrebami klienta
 • na základe dohody v nadväznosti na účtovníctvo a závierku vypracujeme daňové priznanie