Cenník a príklady

CENNÍK
v prípade záujmu o paušálnu spoluprácu je cena za vypracovanie jednoduchého účtovníctva od 20,- EUR bez DPH / mesiac
v prípade záujmu o oceňovanie podľa aktuálne zaúčtovaného počtu účtovných položiek je cena od 0,20 EUR bez DPH / účtovná položka neplatca DPH
v prípade záujmu o oceňovanie podľa aktuálne zaúčtovaného počtu účtovných položiek je cena od 0,40 EUR bez DPH / účtovná položka platca DPH
vypracovanie daňového priznania typu B a s ním súvisiace výkazy je cena stanovená na 30,- EUR bez DPH

CENNÍK
v prípade záujmu o paušálnu spoluprácu je cena za vypracovanie podvojného účtovníctva od 30,- EUR bez DPH / mesiac
v prípade záujmu o oceňovanie podľa aktuálne zaúčtovaného počtu účtovných položiek je cena od 0,80 EUR bez DPH / účtovná položka neplatca DPH
v prípade akciovej spoločnosti je cena od 1,00 EUR bez DPH / účtovná položka neplatca DPH
v prípade záujmu o oceňovanie podľa aktuálne zaúčtovaného počtu účtovných položiek je cena od 1,00 EUR bez DPH / účtovná položka platca DPH
v prípade akciovej spoločnosti je cena v prípade akciovej spoločnosti je cena od 1,00 EUR bez DPH / účtovná položka neplatca DPH
za vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty je cena 20,00 EUR bez DPH / 1ks
vypracovanie daňového priznania pre podvojné účtovníctvo a s ním súvisiace výkazy a poznámky je cena stanovená podľa účtovnej jednotky a to:
pre mikro účtovnú jednotku v cene 60,- EUR bez DPH
pre malú účtovnú jednotku v cene 240,- EUR bez DPH
pre veľkú účtovnú jednotku je cena stanovená po dohode
pre akciovú spoločnosť v objeme mikro účtovnej jednotky v cene 180,- EUR bez DPH
Pre akciovú spoločnosť v objeme malej a veľkej účtovnej jednotky je cena stanovená po dohode

CENNÍK
ponúkame Vám kompletné vedenie mzdovej agendy za jedného zamestnanca na trvalý pracovný pomer a dohodu, cena je stanovená na 12,- EUR bez DPH / mesiac
vypracovanie daňového priznania typu A v prípade, ak zamestnanec nepožiada do určeného termínu zamestnávateľa o jeho vypracovanie, je cena stanovená na 15,- EUR bez DPH